TD -11 BEST OIL : BOYA YAĞ VE KARBON SÖKÜCÜ

TD -11 BEST OIL : DYE,OIL AND CARBON REMOVER

Her türlü yağ kir, karbon her türlü endüstriyel kirlilikler, pigment boyaları her tür mürekkep, tükenmez kalem boyaları, tutkal kalıntıları  suyun zarar vermediği her yüzeyde  mükemmel temizlik sağlayan ekonomik konsantre bir üründür. 1/3-1/20 arası su ile seyreltilerek daldırma,silme püskürtme yöntemiyle kullanılır.Matbaalarda silindir temizliği, kumaş fiske kazanlarındaki boya kalıntılarında ve benzeri yerlerde kullanılır.

Our economical and concentrate product  provides excellent cleaning of all kinds of oil, residues, industrial pollutants of carbon, pigment inks, inks, ballpoint pens, glue remnants on all surfaces . It is used by dipping, wiping spraying methods by diluting with 1 / 3-1 / 20 of water. It is used cleaning of cylinder in mats, paint residue in fabric flushing boilers and similar places.

TD-12 MAX OIL : AĞIR YAĞ SÖKÜCÜ

TD-12 MAX OIL : HEAVY OIL DEGREASER

Endüstriyel yağlar, ham ve yanık yağların temizliğinde yüksek konsantrasyona sahip çok ekonomik bir üründür. Daldırma, püskürtme ve silme yöntemi ile kullanılır. Kullanma şekline göre seyreltilir.Daldırmada 1/10 ile 1/40 arası seyreltilerek kullanılabilir.

It is a very economical product with high concentration in the cleaning of industrial oils, crude and burned oils. It is used by dipping, spraying and wiping method. Dilution is done according to the usage style. Dilution is made between 1/10 and 1/40 with dipping method.

TD-13 AĞIR YAĞ VE KARBON SÖKÜCÜ

TD-13 HEAVY OIL AND CARBON REMOVER

 • Özellikle yanmış yağlar, kurum lekeleri, fırın karaları, katran ve benzeri lekelerin tamamını çıkarır.
 • In particular, it removes burnt oils, soot stains, tar and similar stains.
 • Baca dumanı, is, kir, egzoz gazlarından oluşan yağ tabakalarını mükemmel temizler.
 • Perfectly cleans oil layers that occurred by chimney smoke residues, dirt and exhaust gases
 • Denizcilik sektöründe gemilerin sintine tanklarında, yakıt tankları ve diğerleri kargo tanklarının temizliğinde kullanılır.
 • In the maritime sector, ships are used in bilge tanks, fuel tanks and others to clean cargo tanks
 • Şarapçılık ve fırın tavalarının temizliklerinde kullanılır. Kazan alev borularının iç yüzey temizliğinde kullanılması önerilir.
 • It is used in the cleaning of winery and baking tins. It is recommended to use on internal surface cleaning of boiler flame pipes
 • Çözünmez-çıkmaz-temizlenmez denen karbonları söken tek üründür.
 • It is the only the product that remove residues which called insoluble and unclean
 • Tekstil, otomotiv, ağaç, metal sanayi ve akla gelen bütün sektörlerde kullanılır.
 • It is used in textile, automotive, wood, metal industry and all the sectors that come to mind.
 • Çok ekonomiktir.
 • Very economical
 • Daldırma; 1/10 ile 1/80 arası karbon miktarına ve süreye göre konsantrasyon ayarlanır.
 • Dipping ; Concentration is adjusted to 1/10 to 1/80 depending on carbon and duration
 • Alüminyum yüzeylerde de güvenle kullanılabilir
 • It can also be used safely on aluminum surfaces.
 • Alüminyum yüzeylerde 1/20 oranında seyreltilerek kullanılır.
 •    It is used by diluting 1/20 on aluminum surfaces.
 • Kumaş yıkama da, yıkama makinalarında 1000/1 oranında kullanılır.
 • It is used in fabric washing and washing machines at a rate of 1000/1

Before                After                          Before          After

  

 • TD 13 HIGH OIL ile otomotiv sektöründe, katalizörlerle ilgili yeni bir çalışma yapıldı. Bu çalışma sonucunda TD 13 HIGH OIL in katalizörleri ve partikül filtrelerini mükemmel bir şekilde temizlediği görülmüştür. Temizliği çok hızlı bir şekilde yapmasının yanında, soğuk olarak da kullanılması, kullanıcılar açısından, hem zaman dan, hem de maliyetten çok önemli bir tasarruf elde edildiği görülmüştür. Bu da katalizör sektöründe yeni bir çığır açmıştır.

                   

  

TD-15 POLITE : ALÜMİNYUM YÜZEYLER YAĞ KARBON SÖKÜCÜ

TD-15 POLITE : OIL AND CARBON REMOVER FOR ALUMINIUM SURFACES

Alüminyum mandal temizliğinde; POLITE boya öncesi metal yüzey temizlikleri, kauçuk, plastik, seramik, beton, taş, kiremit, dkp sac, alüminyum emaye, mermer gibi birçok yüzeyde kullanılabilir. Basınçlı püskürtücülerde haznelere konarak mükemmel temizlik sağlar. Köpüğü ayarlıdır. Yıkama makineleri ile kullanılabilir. Özelikle ALÜMİNYUM parçalar için uygundur. 1/ 3 ile 1/ 20 arası seyreltiyle kullanılır.

 It can be used on Aluminum latch cleaning and many surfaces such as rubber, plastic, ceramic, concrete, stone, tile, dkp sheet, aluminum enamel, marble and also metal surface cleaning before POLITE paint. Provides excellent cleaning by putting the balls in the pressurized sprayer. The foam is set. Can be used with washing machines safely.  Especially suitable for ALUMINUM parts. It is used with 1/3 to 1/20 dilution.

BEFORE                             AFTER

TD-16 POWER

TD 16  1/1 ile 1/10 arası su ile çoğaltılan ekonomik su bazlı leke sökücüdür.
İşlemden sonra yıkanacak ham kumaşlarda kullanılır.

TD 16 is an economical water based stain remover replicated with 1/1 to 1/10 water. It is used in raw fabrics to be washed after processing.