TD13 HIGH OIL 

ÇOK GÜÇLÜ KARBON VE YAĞ SÖKÜCÜ

VERY POWERFUL OIL AND CARBON REMOVER

YANMIŞ YAĞLAR, KURUM LEKELERİ, KATRAN KALINTILARININ BULUNDUĞU YÜZEYLERİ TEMİZLİĞİ İÇİN UYGULANIR.

CLEANING FOR SURFACES WHICH COVERED BY BURNED OILS, SOOT STAINS AND TAR RESIDUES.

TD-13 AĞIR YAĞ VE KARBON SÖKÜCÜ

TD-13 HEAVY OIL AND CARBON REMOVER

Özellikle yanmış yağlar, kurum lekeleri, fırın karaları, katran ve benzeri lekelerin tamamını çıkarır.

In particular, it removes burnt oils, soot stains, tar and similar stains.

Baca dumanı, is, kir, egzoz gazlarından oluşan yağ tabakalarını mükemmel temizler.

Perfectly cleans oil layers that occurred by chimney smoke residues, dirt and exhaust gases

Denizcilik sektöründe gemilerin sintine tanklarında, yakıt tankları ve diğerleri kargo tanklarının temizliğinde kullanılır.

In the maritime sector, ships are used in bilge tanks, fuel tanks and others to clean cargo tanks

Şarapçılık ve fırın tavalarının temizliklerinde kullanılır. Kazan alev borularının iç yüzey temizliğinde kullanılması önerilir.

It is used in the cleaning of winery and baking tins. It is recommended to use on internal surface cleaning of boiler flame pipes

Çözünmez-çıkmaz-temizlenmez denen karbonları söken tek üründür.

It is the only the product that remove residues which called insoluble and unclean

Tekstil, otomotiv, ağaç, metal sanayi ve akla gelen bütün sektörlerde kullanılır.

It is used in textile, automotive, wood, metal industry and all the sectors that come to mind.

Çok ekonomiktir.

Very economical

Daldırma; 1/10 ile 1/80 arası karbon miktarına ve süreye göre konsantrasyon ayarlanır.

Dipping ; Concentration is adjusted to 1/10 to 1/80 depending on carbon and duration

Alüminyum Yüzeylerde Kullanılmaz.

Do Not Use on Aluminum Surfaces.
Before                After                          Before          After
  

BU ÜRÜNÜ SİPARİŞ VERMEK İÇİN :+90 549 341 1312 (7/24 Support) egokskim@gmail.com egokschemicals@gmail.com

ORDER THIS PRODUCT: 

+90 549 341 1312 (7/24 Support)     egokskim@gmail.com       egokschemicals@gmail.com